• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • روله روله

  ساز و آواز مقامی با صدای محمد میرزاوندی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: واحد موسیقی
  • شاعر: همتعلی سالم
  • خواننده: محمد میرزاوندی
  • نوازنده: همتعلی سالم
  • شیوه اجرا: اركستر
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كلیدواژه: كمانچه لری
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده