• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • روز وحدت

  آواز مقامی با اجرای نورمحمد درپور، 1396

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: دفتر موسیقی و سرود
  • شاعر: غفور محمدزاده
  • خواننده: نورمحمد درپور
  • نوازنده: غفور محمدزاده
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: مقامی
  • كلیدواژه: هفته وحدت
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  فرزند مرز میهنم اینك به میدان می روم ملك دلیران اینك به میدان می روم چون امر كرد آن مقتدا این جان را سازم فدا نص صریح است از خدا اینك به میدان می روم گر خصم باطل پرورم بارد گلوله بر سرم فرمانپذیر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده