• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • نگارینا

  قطعه ی بی كلام شیرازی

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: اركستر
  • تنظیم كننده: حمید گلستان
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده