• 2 قطعه
 • 25 دقیقه
 • آواز سه گاه حسین قوامی

  ساز و آوازی در دستگاه سه گاه با صدای حسین قوامی بر روی اشعار حافظ

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: حافظ
  • خواننده: حسین قوامی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده