• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • زواله افتو ( آفتاب ظهر )

  ترانه گیلكی با صدای جعفر نصیری، 1395

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: دفتر موسیقی و سرود
  • شاعر: جعفر نصیری
  • خواننده: جعفر نصیری
  • كلیدواژه: آها بوگو
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده