• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • از نفس افتاده

  موسیقی فیلم از نفس افتاده شامل یك قطعه بی كلام

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حمیدرضا صدری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • نام فیلم: از نفس افتاده
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده