• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • ساز قلندری

  موسیقی محلی بلوچی با اجرای اصغر شبان، 1394

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: ماهور
  • نوازنده: اصغر شبان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده