• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • 22 ریبندان (22 بهمن)

  ترانه‌ی پاپ كردی با مضمون پیروزی انقلاب

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: حیدر مرادی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • تنظیم كننده: صنعان حسینی
  • كلیدواژه: 22 بهمن,پیروزی انقلاب,گروه كر,محلی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده