• 11 قطعه
 • 80 دقیقه
 • سه‌گانه پارسی، خون سیاوش

  اثر سمفونیك از بهزاد رنجبران، 1384

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: هرمس
  • آهنگساز: بهزاد رنجبران
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سمفونی
  • نام اركستر: اركستر سمفونیك لندن
  • رهبر اركستر: جوان فاله ‌تا
  • كلیدواژه: شاهنامه
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده