• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • تمنا

  اثری برای گروه كر ضبط شده در تاریخ ‏01‎‏/‎‏03‎‏/‎‏1358‎‏‎‏.‏

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: جمع خوانی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هركس كه به سر زد گل بستان تمنا دست طلب انداخت به دامن تمنا دست طلب اش هست به دامان تنما سلام بر تو بادا و درود بر تو بادا از خانه برون آمده زرد اشتر بی بار بر دوش شتر نوشته بی نام تمنا

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده