• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • شاری من

  تصنیف كردی ساخته امین امینی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امین امینی
  • شاعر: رضا موزونی
  • خواننده: ایرج داوند
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده