• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • شوباد

  آواز مقامی زاهد مفتی‌ زاده در شوشتری كردی، 1380

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • شاعر: ستوده سعدالدین
  • خواننده: زاهد مفتی‌ زاده
  • نوازنده: بابك شریفی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: محلی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده