• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • موسم حضور

  سرود اركسترال كردی با مضمون شركت در انتخابات

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: لاوك لطیفی
  • شاعر: ابوبكر عباسی
  • خواننده: محمدرضا بهرامیان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: انتخابات,گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده