• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • صبح دوباره

  سرود با اجرای گروه كر و ساز كوبه ای

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: واحد موسیقی
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: گروه كر
  • شیوه اجرا: جمع خوانی
  • فرم: سرود
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  برشد از هر كران بانگ مردان حق شد ز خون خاك ما لاله گون چون شفق زد شرر آتش خشم آزادگان در سراپای شب تا بر آمد فلق شد به پا هر طرف شورش مرد و زن تا كه قدس شد نگون تا رها شد وطن شد به هر خطه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده