• 1 قطعه
 • 9 دقیقه
 • وفا نكردی و كردم

  ساز و آواز در آواز ابوعطا با ویولن: همایون خرم و آواز: محمود محمودی خوانساری

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: مهرداد اوستا
  • خواننده: محمود محمودی خوانساری
  • نوازنده: همایون خرم
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: بداهه پردازی
  • دستگاه/آواز: ابوعطا
  • كلیدواژه: محمودی خوانساری
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  وفا نكردی و كردم، خطا ندیدی و دیدم شكستی و نشكستم، بُریدی و نبریدم اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت كشیدم از تو كشیدم، شنیدم از تو شنیدم وفا نكردی و كردم، خطا ندیدی و دیدم شكستی و نشكستم، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده