• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • ندانم چه هستی

  تصنیف افشاری ساخته داوود فراهانی، 1374

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • آهنگساز: داوود فراهانی
  • شاعر: بامداد جویباری
  • خواننده: داوود فراهانی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ندانم چه هستی كه بر دل نشستی چو شمعی فروزان به محفل نشستی وجودم سراپا نظر بر تو دارد به چشمم قدم نه كه بر دل نشستی دل ما كجا در خور مهرت افتد تو گنجی به ویرانه قابل نشستی زهر جا گذشتم به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده