• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • سامون

  تصنیف مازندرانی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: قدرت الله مجیدی
  • شاعر: بهروز رستگار
  • خواننده: قدرت الله مجیدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • كلیدواژه: محلی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده