• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • جامه رزم

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و با مضمون میهن

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود گلپایگانی
  • شاعر: داوود گلپایگانی
  • خواننده: ایمان اخوان مقدم
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  سرباز میهن جامه بر تن كن دل را سراسر مهر میهن كن یاد میهن كن فریاد هل من مبارز زن بر ضد جان اهرمن افكن چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یك تن مباد نبینی كه ایران نشست من است جهان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده