• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • نشانه دوست

  تصنیف شور كردی در وصف كرمانشاه، 1386

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • آهنگساز: مصطفی اسدزاده
  • شاعر: ایرج قبادی
  • خواننده: ایرج داوند
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • كلیدواژه: كرمانشاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده