• 26 قطعه
  • 25 دقیقه
  • مقامات مجلسی تنبور (1)

    اجرای مقامان مجلسی تنبور با توضیح و تنبور علی اكبر مرادی

    اطلاعات تکمیلی

    • ناشر: حوزه هنری
    • نوازنده: علی اكبر مرادی
    • شیوه اجرا: تكنوازی
    • فرم: مقام نوازی
    • كلیدواژه: محلی,مقامات,مقامی,نواحی
    • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
    • باكلام/بی كلام: بی كلام
    • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

    اطلاعات بیشتر

    چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

    قرآن

    چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
    چهار شنبه 18 آذر
    |
    11:33:21
    زنده