• 14 قطعه
 • 25 دقیقه
 • كنعان (1)

  آلبوم موسیقی فیلم های كنعان و پرونده هاوانا بخش اول: موسیقی فیلم كنعان

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: موسسه فرهنگی - هنری منظومه موازی موسیقی
  • آهنگساز: كریستف رضاعی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • نام آلبوم: كنعان
  • كلیدواژه: پرونده هاوانا
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: بی كلام

  «كنعان» فیلمی سینمایی ساخته «مانی حقیقی» محصول سال 1386و «پرونده هاوانا» ساخته «علیرضا رئیسیان» تولید سال 1383 می باشد. موسیقی متن هردو فیلم در آلبوم «كنعان» گردآوردی شده است. كریستف رضاعی آهنگساز ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده