• 22 قطعه
 • 25 دقیقه
 • كنعان (2)

  آلبوم موسیقی فیلم های كنعان و پرونده هاوانا بخش دوم: موسیقی فیلم پرونده هاوانا

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: موسسه فرهنگی - هنری منظومه موازی موسیقی
  • آهنگساز: كریستف رضاعی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • نام آلبوم: كنعان
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: بی كلام

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده