• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • جلوه او

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهران شوقی
  • شاعر: محمدحسین شهریار
  • خواننده: بهرنگ جباریان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: شهریار
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  از همه سوی جهان جلوه ی او می بینم جلوه ی اوست جهان كز همه سو می بینم چشم از او جلوه از او ما چه حریفیم ای دل چهره ی اوست كه با دیده ی او می بینم تا كه در دیده ی من كون و مكان آینه گشت هم در ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده