• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • آغاز بهاران

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی با اجرای گروه كر و مضمون پیروزی انقلاب

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حمید خدادادی
  • شاعر: حمید عسگری
  • خواننده: گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: پیروزی انقلاب
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  در خاطر ما بهمن آغاز بهاران است گل دادن آزادی در پرتو ایمان است ماهی كه در آن هر كس از عشق سخن گوید یاد آور پیمان با آیین شهیدان است در خاطر ما بهمن ، آغاز بهاران است گل دادن آزادی در پرتو ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده