• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • امیدآفرینان بهمن

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون پیروزی انقلاب

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهیار فیروزبخت
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: محمدعلی قدمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: پیروزی انقلاب
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  باز عید بهمن آمد صبح روشن آمد مرا به خاطر ، یاد عاشقان دین و میهن آمد به خاطر آمد یاد شهیدان گذشته از جان در بهار پیمان تا ایران گردد سرفراز ، تا قرآن پاید جاودان تا ایرانی گردد رها ، از زنجیر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده