• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • بنجو

  موسیقی بلوچستان

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: ابوالقاسم حسینی نژاد
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • كلیدواژه: بینجو,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی بنجو : ابوالقاسم حسینی نژاد

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده