• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • بهار گل افشان

  ترانه ی پاپ با مضمون بهار

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: افشین رامین
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: فرهاد نورزاد
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • تنظیم كننده: فرید شب خیز
  • كلیدواژه: نوروز
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بهارا شور شیرینم برانگیز شرار عشق دیرینم برانگیز سر و رویی به سرو و یاسمن بند نوایی نو به مرغان چمن بند بر آر از آستین ، دست گل افشان گلی بر دامن این سبزه بنشان نسیم صبحگاهی نرم برخیز گل ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده