• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • دونوازی نی و دهل

  قطعه موسیقی جنوبی (دونوازی نی و دهل)

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: علی منجوری,محمد منسوجیان
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • كلیدواژه: دهل,محلی,نی
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده