• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • بهار گل افشان

  ترانه بهاریه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: افشین رامین
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: فرهاد نورزاد
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • تنظیم كننده: فرید شبخیز
  • كلیدواژه: بهار
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بهارا شور شیرینم برانگیز شرار عشق دیرینم برانگیز بهارا شور عشقم بیشتر كن مرا با عشق او شیر و شكر كن گهی چون جویبارم نغمه آموز گهی چون آذرخشم رخ برافروز مرا چون رعد و توفان خشمگین كن جهان از ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده