• 1 قطعه
 • 17 دقیقه
 • برگزیده برگ سبز برنامه شماره 161

  برنامه ای در آواز بیات ترك با اجرای تار: جلیل شهناز و آواز: حسین قوامی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: عراقی
  • نوازنده: جلیل شهناز,حسین قوامی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: بیات ترك
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  در كوی خرابات، كسی را كه نیاز است هشیاری و مستیش همه عین نماز است اسرار خرابات به جز مست نداند هشیار چه داند كه درین كوی چه راز است؟ تا مستی رندان خرابات بدیدم دیدم به حقیقت كه جزین كار مجاز ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده