• 4 قطعه
 • 48 دقیقه
 • برگزیده تكنوازی (57)

  ویولون اسد الله ملك با همراهی تنبك جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: اسدالله ملك,جهانگیر ملك
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: بیات ترك,دشتی,همایون
  • كلیدواژه: ویولون
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده