• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 269

  برنامه ای در آواز دشتی با اجرای تار لطف الله مجد و آواز حسین قوامی

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: حسین قوامی
  • نوازنده: لطف الله مجد
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نظری به رویش امشب نظری به ماه دارد كه میان ماه رویش بسی اشتباه دارد من اگر بدم چه باكم كه تویی بدین نكویی چه نكویم ازین به كه نیك خواه دارم به رخ از هجوم زلف ات نبود مجال دیدن كه میان روز روشن ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده