• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • چه شور است این كه در آب و گل افتاد

  آواز در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون ماه رمضان

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: اقبال لاهوری
  • خواننده: عظیمی
  • فرم: بداهه خوانی
  • دستگاه/آواز: شوشتری
  • كلیدواژه: ماه رمضان
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  چه شور است این كه در آب و گل افتاد ز یك دل عشق را صد مشكل افتاد قرار یك نفس بر من حرام است مطاع عشق دل درد آشنایی ست نصیب من ، فغان نارسایی ست به خاك مرقد من ، لاله خوش تر كه هم خاموش ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده