• 1 قطعه
 • 20 دقیقه
 • برگزیده گلهای تازه برنامه شماره 84

  برنامه ای با اجرای تار: جلیل شهناز، ویولن: پرویز یاحقی، تنبك: امیرناصر افتتاح، آواز: عبدالوهاب شهیدی در دستگاه شور

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: حافظ
  • خواننده: عبدالوهاب شهیدی
  • نوازنده: امیرناصر افتتاح,پرویز یاحقی,جلیل شهناز
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  حاشا كه من به موسم گل ترك می كنم من لاف عقل می‌زنم این كار كی كنم مطرب كجاست تا همه محصول زهد و علم در كار چنگ و بربط و آواز نی كنم از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت یك چند نیز خدمت معشوق و می ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده