• 1 قطعه
 • 25 دقیقه
 • برگزیده برگ سبز برنامه شماره 22

  برنامه ای با اجرای ویولن: مهدی خالدی، تار: جلیل شهناز جلال الدین تاج اصفهانی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعدی
  • خواننده: جلال الدین تاج اصفهانی
  • نوازنده: جلیل شهناز,مهدی خالدی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  آنكه مرا آرزوست دیر میسر شود وینچه مرا در سرست عمر در این سر شود ای نظر آفتاب هیچ زیان داردت گر در و دیوار ما از تو منور شود گر نگهی دوست وار بر طرف ما كنی حقه همان كیمیاست وین مس ما زر شود ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده