• 2 قطعه
 • 55 دقیقه
 • عشق و زندگی

  آلبومی با اجرای تار جلیل شهناز و تنبك امیرناصر افتتاح

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: نواگر
  • نوازنده: امیرناصر افتتاح,جلیل شهناز
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده