• 1 قطعه
 • 13 دقیقه
 • تكنوازی جلیل شهناز در آواز بیات زند

  تكنوازی تار جلیل شهناز در آواز بیات ترك به همراه تنبك جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جلیل شهناز,جهانگیر ملك
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • دستگاه/آواز: بیات ترك
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده