• 10 قطعه
 • 25 دقیقه
 • در آن سوی

  موسیقی فیلم در آن سوی ، كه به صورت آلبوم مجزا هم منتشر شده است .

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آوا خورشید
  • آهنگساز: حسین علیزاده
  • شیوه اجرا: اركستر
  • نام فیلم: در آن سوی
  • نام آلبوم: در آن سوی
  • كلیدواژه: موسیقی فیلم
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده