• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • تكنوازی نی انبان

  تكنوازی نی انبان با اجرای كریم ادریس پور

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: كریم ادریس پور
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • كلیدواژه: محلی,مقامی,نواحی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده