• 1 قطعه
 • 11 دقیقه
 • تكنوازی فلوت (7)

  اجرای عماد رام در آواز افشاری

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: عماد رام
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • كلیدواژه: فلوت
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده