• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • وكیل ما ملت

  سرودی درباره نمایندگان مجلس با آهنگسازی علی رئیس فرشید با شعری از محمود شاهرخی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی رئیس فرشید
  • شاعر: محمود شاهرخی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: مجلس
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  وكیل ما كسی بود كه بگذرد ز كام خود نه آن كه خلق ساده را در آورد به دام خود وكیل ما كسی بود كه چون مدرس شهید به راه حق فدا كند وجود خود مقام خود نه آن زبون خائنی كه تا رسد به مال و جاه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده