• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • تكنوازی تار (127)

  اجرای لطف الله مجد در سه گاه

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: لطف الله مجد
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كلیدواژه: تار
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده