• 1 قطعه
 • 0 دقیقه
 • دهل و كسر

  موسیقی ضربی جنوب ایران

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: دونوازی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده