• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • دو قطعه بی كلام از موسیقی قشقایی

  قطعات بی كلام قشقایی

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: اركستر
  • تنظیم كننده: مسعود نامداری
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده