• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • اربعین 1

  مرثیه ی آذری با مضمون اربعین

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: مشفق كاشانی
  • خواننده: محسن حسن زاده
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: مرثیه
  • كلیدواژه: اربعین,صفر,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده