• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • زمانه

  كمانچه نوازی محلی شیرازی

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: رنگ
  • كلیدواژه: محلی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده