• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • زناره ( لباس رزم )

  تصنیف دشتی بویراحمدی با صدای كاظم كریمی، 1396

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: دفتر موسیقی و سرود
  • شاعر: سهراب انصاری
  • خواننده: كاظم كریمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • تنظیم كننده: حمید آقاجری
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده