• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • 17 شهریور

  سرود با اجرای گروه كر و با مضمون 17 شهریور

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حمید شاهنگیان
  • شاعر: حمید شاهنگیان
  • خواننده: گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: 17 شهریور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده