• 1 قطعه
 • 11 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 749

  برنامه ای در آواز بیات ترك با اجرای سنتور: رضا ورزنده، نی: محمد موسوی، عود: منصور نریمان، تنبك: جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,رضا ورزنده,محمد موسوی,منصور نریمان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: بیات ترك
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده