• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • عاشقان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین تصنیف با مضمون نیمه ی شعبان

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهرداد دلنوازی
  • شاعر: اسماعیل امینی
  • خواننده: وحید تاج
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: نیمه شعبان
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده